2018-10-05 Union Varsity vs Putnam City North - David C. Fisher